O PROMETEJU

Slika

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju našeg društva.  Osnivači fonda smatraju da je važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, te da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna.  Osnivači Fonda Prometej smatraju da je važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, da ostaju u svojoj državi i da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

0 0